Прогресивни лещи Innovator

Произведени с помощта на най- модерна технология за производство на прогресивни лещи, Innovator гарантират на пациентите отлично качество и кристален образ. Параметрите на всяка индивидуална леща са пресметнати така, че да гарантират решение, което е перфектно адаптирано към рецептата и рамката на пациента. По този начин пациентът получава естествено виждане на всяка дистанция, бързо и лесно адаптиране и минимални изкривявания на образа в периферията на лещата. Това на практика прави прогресивните лещи Innovator идеални за целодневно носене.

Предимства:

  • Оптимизирана прогресия на задната повърхност на лещата;
  • Широки и балансирани зрителни зони;
  • Могат да бъдат оптимизирани за рамки с голяма кривина.

КАТАЛОГ С ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДИАПАЗОНИ

Innovator Start

Трите зони са балансирани, а прогресията осигурява постепенен преход от зоната за далечно към зоната за близко виждане, което позволява на окото да вижда по- естествено. Прогресивната леща се изчислява с помощта на технологията Surface Power®.

Innovator Plus

Всяка леща Innovator Plus се произвежда с помощта на технологията  Digital Ray Path® отчитайки влиянието на стандартни параметри за персонализация,  в комбинация с типа на рамката. Тази комбинация е отлично решение за пациенти, които се нуждаят от удобни лещи, позволяващи им да виждат обектите добре на всяко разстояние.

Innovator Individual

Лещите Innovator Individual се произвеждат отчитайки влиянието на индивидуални параметри за персонализация, формата на рамката и лицето на пациента. В комбинация с  технологията  Digital Ray Path® и компенсираните диоптри се постигат минимални изкривявания на образа в периферията на лещата, което подобрява периферното зрение.

РАЗЛИКИ В ШИРИНАТА НА ЗОНИТЕ

INNOVATOR START vs INNOVATOR PLUS

Rhein Vision - producator de lentile oftalmologice Rhein Vision - producator de lentile oftalmologice

INNOVATOR PLUS vs INNOVATOR INDIVIDUAL

Rhein Vision - producator de lentile oftalmologice Rhein Vision - producator de lentile oftalmologice

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕХНОЛОГИИ

Rhein Vision - producator de lentile oftalmologice
Rhein Vision - producator de lentile oftalmologice

ИЗТЕГЛЕТЕ БРОШУРАТА Innovator

ИЗТЕГЛЕТЕ БРОШУРАТА