Camber Steady

Прогресивни лещи CAMBER STEADY

Camber Steady са висококачествени лещи, които притежават уникална архитектура. Променливата базова кривина на предната повърхност на Camber Steady гарантира ненадминати визуални качества. За дизайна на задната повърхност на лещата се използва иновативен метод, наречен Steady, благодарение на който значително се ограничават изкривяванията на образа в периферията на лещата.

Уникалната архитектура на Camber Steady гарантира ненадминат визуален комфорт на пациента. Стабилността на образа в динамични условия е гарантирана, а в допълнение методът Steady осигурява визуална свобода и удобство на пациентите.
Технологията за обработка на повърхноста на лещите Camber Steady е базирана на технологията Digital Ray-Path, което позволява персонализиране на лещите, в добавка към технологията Camber Technology, перфектно комбинираща променливата базова кривина с дизайна Steady.

Лещите Camber Steady са иновация както за оптиците, така и за пациентите.

Предимства на лещите CAMBER STEADY

Леща с уникална архитектура

Повърхността на всяка заготовка Camber е обработена на принципа на уникална базова кривина „слонски хобот”, която постепенно се променя. По този начин, за всяка визуална зона се постига възможно най- точната базова кривина.

Базовата кривина нараства с до три диоптъра от горния до долния ръб на лещата, което осигурява на пациента по- добро периферно зрение в зоната за далечно виждане, по- лесно намиране на зоната за близко виждане , комфорт и лесна адаптация.

Уникален дизайн

Дизайнът на лещите Camber Steady е базиран на иновативен метод, при който се контролира разпределението на диоптрите, така че да се постигнат минимални аберации в периферията. Резултатът е прогресивна леща с широки зони за виждане, с подобрено периферно зрение и по- добър естестически вид.

Дизайнът на лещите Camber Steady е резултат от дългогодишни изследвания и клинични тестове.

Предпочитани от пациентите

Резултатите от проведени проучвания показват висока удовлетвореност на пациентите от новите Camber Steady лещи. Всички пациенти, участвали в проучванията съобщават за широки и комфортни зони за виждане, бърза адаптация и удовлетвореност.

Лещите Camber Steady са подходящи за абсолютно всички пациенти- такива, които за пръв път се нуждаят от прогресивни лещи, както и пациенти с опит в носенето на прогресивни лещи. Camber Steady се отличават с изключително качество, имат широки визуални зони и минимални аберации.

НАЛИЧНИ В ДВА ВАРИАНТА

Camber Steady Plus

Лещите Camber Steady Plus се free form лещи, при производството на които лещата се обработва точка по точка, отчитайки влиянието на три ключови параметри- пантоскопичен ъгъл, вертексно разстояние и ъгъл на инклинация, което цели постигането на оптимален резултат. При Camber Steady Plus стойностите на тези три параметри са стандартни, като се взима под внимание типа на рамката.

Camber Steady Individual

Лещите Camber Steady Individual се отличават с това, че се изработват, отчитайки влиянието на индивидуални параметри за персонализация (пантоскопичен ъгъл, вертексно разстояние и ъгъл на инклинация). Това, в добавка към променливата базова кривина и авангардната технология на производство, намалява значително периода на адаптация и минимизира изкривяванията на образа в периферията на лещата.

ПРОИЗВОДСТВЕН ДИАПАЗОН НА Camber

ПОДОБНИ ПРОДУКТИ

ИЗТЕГЛЕТЕ БРОШУРАТА Camber